Práce v zahraničí: Práce ve Francii

Každý uchazeč o zaměstnání ve Francii má právo legálně zde pracovat a tudíž povinnost platit daně a pojištění. Tím získává nárok na sociální dávky a vyplácení důchodů. Zaměstnávání uchazečů a zájemců se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání francouzských občanů.

Český občan může na francouzském území legálně pobývat bez povolení maximálně do 3 měsíců. Pro delší pobyt si musí vyřídit povolení k pobytu. O povolení k pobytu ve Francii si zažádá osobně na prefektuře, radnici nebo úřadu policie v místě pobytu. V Paříži se žádá na policejní prefektuře. K žádosti o povolení k pobytu je potřeba předložit cestovní pas, 3 pasové fotografie a doklad o ubytování ve Francii (např.nájemní smlouvu). Pokud žadatel přichází pracovat do zahraničí, předkládá také pracovní smlouvu.

Nezbytné formuláře pro práci ve Francii

Uchazeči o zaměstnání z České republiky si pro účel podání žádosti o sociální dávky mohou na úřadu práce v ČR vyžádat formulář E301, kterým žadatel dokladuje dobu placení sociálního pojištění v České republice. Tento vyplněný a potvrzený formulář žadatel předkládá na příslušných úřadech ve Francii. Získání sociálních dávek ve Francii závisí na splnění přísných kritérií, platných pro občany ČR.

Každý pracující ve Francii je také povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává každý zaměstnavatel ze mzdy, průměrná výška těchto odvodů je 22%. Z povinného sociálního pojištění se hradí jen část nákladů zdravotní péče, proplácení léků, zubní a lázeňské péče je v tomto případě ještě nižší. Proto je dobré dokoupit si nějaké doplňkové komerční připojištění.

U povolání a profesí, které nejsou ve Francii regulované – není vyžadována kvalifikace ze zákona, záleží pouze na ochotě zaměstnavetele, zda občana ČR zaměstná či nikoliv. Občan ČR má právo tuto danou práci vykonávat stejně jako občan Francie.

Pokud vás zájímá práce v Anglii, pokračujte dále.


Hledejte práci